torstai 27. elokuuta 2015

Somea pedagogisin silmälasein

Tämä blogi on tarkoitettu avuksi niille, jotka haluavat hyödyntää erilaisia sosiaalisen median välineitä omassa opetus- ja ohjaustyössä.
Ensimmäinen vinkki on se, että blogi on hyvä alusta (vrt. oppikirja, vihko), johon voi linkittää/koota kaikki omassa työssään opiskelijoiden kanssa käyttämät somesovellukset.
Blogin välilehdillä on kuvattu Somepedian aikana kokeiltuja ja käytettyjä some-välineitä. Välineiden valintaan ovat vaikuttaneet niiden 
 • tutuus ja tunnettavuus opiskelijoille ja opetushenkilöstölle kuten FaceBook, WhatsApp, Instagram.
 • helppokäyttöisyys pedagogisesta näkökulmasta eli välinettä on helppo oppia, jakaa ja se on vuorovaikutteinen esim. ThingLink.
 • halu käyttäjätunnusten ja salasanojen määrän rajoittamiseen. Googlen palvelut ovat tästä hyvä esimerkki: yhdellä tunnuksella saa käyttöönsä mm. blogipalvelu Bloggerin, videot eli YouTuben ja Google Driven eli tutut office-palvelut kuten Word, Exel, PowerPoint.
 • omistajuus on tekijällä eli opintojen loputtua opiskelijoiden somevälineissä tehty työ ei jää koululle vaan on opiskelijan käytettävissä. Vaikkapa blogi näyttämässä osaamista työnhaussa.

Somepedia

Somepedia on Ammattiopisto Tavastian, Forssan ammatti-instituutin, Hämeen ammatti-instituutin ja Kiipulan ammattiopiston yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tehostaa valmistumista ammatillisista opinnoista ja tätä varten on tuotettu sivusto valmistuninfo.wordpress.com. Hankkeessa kehitetään opetusta ja ohjausta mm. sosiaalista mediaa hyödyntämällä. 

Sosiaalisen median (=some) ja sen pedagogisen hyödyntämisen mm. Vehviläinen (2015) näkee varteenotettavana keinona läpäisyn tehostamisessa. Somepediassa sosiaalista mediaa on kokeiltu ja kehitetty mm. 

 • oppimisen tehostamisessa esim. videoiden avulla oman oppimisen osoittaminen
 • yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa mm. työssäoppimisen sekä oppimistehtävien ja portfolion tekeminen blogiin
 • vuorovaikutuksen lisäämisessä opettajan/opettajien ja opiskelijoiden välillä ja kesken mm. reaaliaikainen ryhmänohjaus ja työssäoppimisen ohjaus
 • opetusmateriaalin, oppimistehtävien ja opetuksen saavutettavuuden lisäämisessä mm. blogit, videot, QR-koodit
 • yksilöllisten opiskelumenetelmien mahdollistaminen mm. interaktiivinen kuva, blogi
 • ammattialaan ja työllistymismahdollisuuksiin liittyvän tiedon jakaminen
 • vertaisohjaus ja kollegoiden välinen yhteistyö

Erilaisia opetuksessa ja ohjauksessa käyttökelpoisia some-työkaluja: